Roger Gjerstad                Radøy Kunstsenter - RKS

 

 

Se ellers KIK
(Kunstnernes InformasjonsKontor) kunstnerregister

 

Roger Gjerstad

Kunstkamp / Kulturkamp

Roger Gjerstad og Åse Eriksen tok i 2000 initiativ for å etablere Radøy
Kunstsenter- RKS. Dette er et motkulturelt eksperiment for å prøve å følge opp kunstnerfaglige forslag og krav.Selv om det tenderer mot en selvutslettende naivitet å prøve å gjøre noe på tvers av kapitalens kulturmaskin så er det verdt et forsøk.

Markedsmekanismene medfører en utvelgelse en sentralisering, og kommersielt salg av samtids-kunstnernes arbeider. Dette knuser mangfoldet og etablerer en konsensus om at kultur er fellesskap og kos. Hovedstads-regionen f.eks har et sentrali-serende monopol ved f.eks Høstutstillingen, Kunstnernes Hus og kontorer for de landsdekkende organisasjonene, i forhold til å bli "sett". Slike hegemoni opphører ikke!

Imidlertid er et samvirke av "åpne" visningssteder i Bergen og Hordaland. Like interessant om dette retter seg mot utlandet og mot konkrete miljøer for varig utveksling. Derfor forsøker RKS å etablere en utveksling med Skottland Ikke for å frembringe alle mulige former for provokasjoner og mediastunts som egentlig bare konstituerer at "se hvor flink jeg er , jeg er i media og vi er jo alle enige". Men, for å lage en "åpen" visningsmulighet    - et rom for reell ytringsfrihet , slik at en kan fjerne tilsløringene og oppnå innsikt.

RKS har derfor ikke bare gratis gjestebolig for kunstnere men og et stort visningsareal på 170 m2. Utstillingene på senteret vises uten et krav om kommersielt salg eller profitt . Dermed er RKS særlig "åpen" for eksperimenter og faglige utprøvinger.

RKS har et mindre vederlag og prøver slik å befeste en konsensus om at kunstnernes visninger selvsagt , skal honoreres på linje med andre yrkesgrupper. Svært få andre kunstnerinitierte visningsalternativer har hatt denne målsettingen, dermed har de ikke pekt ut over private gallerier og markedets fremmedgjørende utvelgelse.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mine portretter
vise
Viser menneskene sammensatt av spenningen mellom det rasjonelle og instinktive. Vi pendler mellom behovet for et
sosialt samvirke og våre individuelle liv i et fremmedgjort og markedsliberalistisk fellesskap. Samtidig som vi får alle
signaler vi trenger og gladelig blir kjøpere og forbrukere,
opphører tiden og arbeidet for å etablere en realitetssans, kjennskap til virkeligheten som helhet. Den forsvinner i den media- lammende, kose – konsensus som hindrer innsikt
politisk og poetisk.

Mens kultur er brytninger av forskjellige meninger skriker mennesket , åpner munnen, viser sitt dyriske indre i en postmoderne virkelighet hvor alt har er like gyldig.
Slik lever vi , skriker fortvilet mot det tomme verdensrommet
og aksepterer at kun profittskaping har verdi.

 

RKS
Radøy Kunst Senter
Haugland, 5937 Bøvågen Tlf. 56 37 00 06

 

RKS har støtte fra  Radøy Kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Ny utstilling